Czwarta edycja Lekcji Nieśmiecenia

W czwartej edycji „Lekcji Nieśmiecenia” możecie pokazać, w jaki sposób chcielibyście okazać swój sprzeciw wobec zaśmiecania środowiska przyrodniczego. W zadaniu konkursowym zachęcamy Was do wykazania się kreatywnością i przygotowania pomysłu na kampanię ekologiczną, promującą ideę nieśmiecenia w naturze.

Opowiedzcie nam o swoich pomysłach w formularzu, a my nagrodzimy 20 najaktywniejszych placówek stacjami do nauki segregacji odpadów, a dla 3 najlepszych przewidzieliśmy nagrodę w postaci grantów!

Formularz zgłoszeniowy do konkursu będzie dostępny od 3 kwietnia.

Korzyści dla placówek:

odpady

Wasza placówka będzie mogła wziąć udział w konkursie na 20 stacji do nauki selektywnej zbiórki odpadów.

mapa

Trzy placówki z najwyższą liczbą punktów otrzymają jeden z grantów: 3000, 2000 oraz 1000 złotych.

wolontariusz

Pierwsze 100 placówek, które poprawnie uzupełnią formularz, otrzymają specjalne paczki Wolontariusza Naszej Ziemi Akcji Sprzątanie Świata Polska*!

mapa

Nauczyciele, którzy wezmą udział w badaniu na temat materiałów edukacyjnych, otrzymają Certyfikat Edukatora

*W skład paczek wchodzą rękawice i worki dla jednej klasy, flaga sztabowa z nazwą Waszej placówki
oraz koszulka Akcji Sprzątanie świata dla koordynatora projektu.

Zarejestruj się na stronie i otrzymaj dostęp do 
materiałów edukacyjnych dla przedszkoli, klas: I – III, IV — VI i VII — VIII.

Zobacz, jak w kilku krokach zgłosić swoją szkołę
do konkursu i wygrać 1 z 20 stacji edukacyjnych.

3.04-13.05.2024 r.

1. Zgłoś szkołę do konkursu.

 1. Konkurs jest skierowany do wybranych placówek oświatowych, które posiadają ważną umowę na selektywny odbiór odpadów i polega na wyłonieniu placówek oświatowych, które uzyskają najlepszy wynik punktowy za zadanie konkursowe.
 2. Placówka oświatowa może być zgłaszana przez opiekuna projektu, który wraz z formularzem zgłoszeniowym złoży podpisaną przez dyrektora placówki zgodę na uczestnictwo w konkursie.
 3. Jedna Placówka oświatowa może zostać zgłoszona do konkursu tylko raz.

2. Wykonaj zadanie konkursowe.

 1. Zgłoszenie udziału wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konkursu www.lekcjaniesmiecenia.pl, w którym koordynator projektu przedstawi kampanię promocyjną na rzecz idei nieśmiecenia i opisania takiego działania poprzez:
  1. opisanie, jakie są cele zaplanowanej Kampanii promocyjnej
  2. opisanie grupy docelowej
  3. wskazanie szacowanej liczby odbiorców kampanii promocyjnej
  4. wskazanie hasła lub myśli przewodniej kampanii promocyjnej
  5. opisanie planu kampanii promocyjnej
  6. wskazanie zespołu przygotowującego kampanię promocyjną
  7. wymienienie narzędzi promocyjnych
  8. opisanie narzędzi promocyjnych
  9. załączenie gotowych projektów opisanych narzędzi.
 2. Do zgłoszenia w konkursie poprosimy o dołączenie:
  1. Upoważnienia dyrektora placówki oświatowej do wzięcia udziału w konkursie
  2. Zdjęć, filmów, plakatów, etc. Łączna maksymalna waga dodanych plików narzędzi to 45 MB.

Dopuszczalne formaty plików:
video/avi (format .avi), video/mp4 (format .mp4), video/quicktime (format .mov), jpg, jpeg, png, bmp, gif, svg, webp, pdf. Dopuszczalna ilość plików: 9. Załączniki w sumie mogą ważyć max. 45 MB.

3. Koniecznie dołącz do formularza podpisaną przez dyrektora zgodę na udział w konkursie.

Zgoda powinna być załączona jako plik w postaci .pdf, .png, lub .jpg i ważyć max. 5 MB.)

13.05-12.06.2024 r.

Jury wybierze 20 najlepszych odpowiedzi.

12.06.2024 r.

Nastąpi publikacja listy laureatów i zwycięskich odpowiedzi w zakładce IV edycja.

Zapoznaj się ze szczegółowym regulaminem akcji.